E-Sigara Hakkında Bilinmesi Gerekenler!!!

Posted by vapeadmin 09/05/2017 0 Comment(s)

Tütün tüketiminin artması da beraberinde tütüne bağlı ölüm ve hastalıkları getiriyor. Peki, zararsız bir alternatif olarak görülen E-sigara gerçekten de göründüğü gibi zararsız mı?

Tüten her bir sigara dumanı, insan bedeninin dolaşmak için can atar adeta. Tüm dünyada tütün tüketimi her geçen gün artmaya devam ediyor. Tütün tüketiminin artması da beraberinde tütüne bağlı ölüm ve hastalıkları getiriyor. Sigara içme yaşının ilkokul çağına indiği günümüzde yeterli önlemler alınmadığı taktirde olumsuz birçok tabloyla karşılaşacağız. Bu sorunun çözümü için yediden yetmişe herkese önemli görevler düşüyor.

 

Dünya’da Tütün Kullanımı

 

Tütün tüketimi, dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişi sigaraya bağlı hayatını kaybetmektedir. 2020 yılında bu sayının 7.5 milyona (tüm ölümlerin %10’u) çıkması beklenmektedir.

 

Türkiye’de Tütün Kullanımı

 

Türkiye, son 15-20 yılda tütün kontrolü konusunda gösterdiği başarılı ve kararlı çalışmaları ile tütün kontrolünü başarılı bir şekilde uyguluyor. Tüm dünya ülkeleri arasında MPOWER (Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, Rais) kriterlerini en üst düzeyde uygulamayı başarabilen ülke olmuştur. Bu konuda Türkiye, birçok kez örnek ülke olarak gösterilmiş. Diğer ülkelerin ulaşması, yapması gerekenlere öncülük etmiştir.
Alınan onlarca önleme rağmen; 2012 Küresel Yetişkin Tütün Araştırma Raporuna göre, ülkemizde 15 yaş üstü bireylerin %27,2’si tütün kullanıcısıdır. Oran istenilen seviyede değil ama hayata geçirilen yeni önlemler ile tütün tüketiminin azalması beklenmektedir.

 

Dünya’da ve Türkiye’de E-Sigara Pazarı

 

Dünya üzerinde, e-sigarayı destekleme kampanyası çeşitli yöntemlerle hala devam etmektedir. Tıpkı 1950 ve 1960’lardaki sigara reklamları gibi televizyon, radyo, internet, dergiler ve her türlü reklam araçlarında e-sigara reklamları yer almakta ve toplum e-sigaranın zararsız olduğu konusunda yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’de elektronik sigara yasal satışı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, internet aracılığıyla ürünün satışını yapan aktif siteler bulunmaktadır. Sitelerin %91’inde 18 yaş uyarısı bulunmamakta, %51’inde güvenli olduğu, %56’sında sigara bıraktırma iddiası, %26’sında “sigara bıraktırır” sloganı vardır. Sitelerin %20’si ürünlerin yararı konusunda ulusal veya uluslararası sağlık kurumlarına atıf yapmıştır.

Bazı ülkeler beklenilenin tam tersi tutum da sergileyebiliyor. Özellikle Birleşik Krallık, e-sigarayı destekleyerek diğer ülkelerden ayrı düşmektedir. İngiliz Halk Sağlığı 2015 raporunda elektronik sigaranın tedavi edici kanıtlarına değinmiştir. Bilhassa e-sigara olarak adlandırılan bu ürünü desteklemeyi ilke olarak benimsemiş durumda. 
Tüm bunların sonucu olarak, son bir yıl içerisinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda e-sigara kullanımı 2 kat artmıştır. Unutmamak gerekir ki; Hayatı boyunca günde tek 1 sigara içenlerin erken ölüm riski, hiç içmeyen gruba göre %64 daha fazladır.

Kaynak:Shiftdelete.net

Leave a Comment